Director`s blog

Reception hours: Wednesday, 16.00-18.00

Zakaryanova Laila Lukhmanovna

Ask question
Main  /  Service area

Service area

Demeu 1: Ablai Khan avenue 1
Full name of  physicians, nurses Old address New address
1 Bekova Nurgul Bultbayevna
Alpysbekova Gulmira Bekbolatovna
Biruchenko Nataliya Leonidovna
Ablai Khan street 2
Ablai Khan street 2/1
Ablai Khan street 2/2
Ablai Khan street 2/4
Ablai Khan street  2/5
Ablai Khan street  4
Ablai Khan street 6/1,  K. Munaitpasov 5/1
Ablai Khan street 6/2
Ablai Khan street 8/1
Ablai Khan street 4
 Ablai Khan street 4/2
  Ablai Khan street 6/3
 Ablai Khan street 6/4
 Ablai Khan street 2/5
  Ablai Khan street  6
 Kazhymukan Munaitpasov 15
 Kazhymukan Munaitpasov 13/1
  Ablai Khan street 12
  Ablai Khan street 12/2 housing 1
2 Shehovtseva Vera Pavlovna
Nurgaliyeva Gulzhan Abugaliyevna
Sakenova Lyaila Sabyrovna
Tsiolkovsky street 12
Tsiolkovsky street 12а
Tsiolkovsky street 12б
Kenesary street 301
Kenesary street  303
Kenesary street 305
Kenesary street 307
Kenesary street  309
Kenesary street  311
Mozhaisk street 5а
Mozhaisk street 7
Mozhaisk street 7а
Mozhaisk street 11
Abai street 322
Abai street 304
Yanushkevich street   10/1
Yanushkevich street  10/2
Yanushkevich street  10/3.
Kenesary street  91
Kenesary street  91/1
Kenesary street  91/2
Kenesary street  91/3
Kenesary street  91/4
Kenesary street  93
Pushkin street 15
Mozhaisk street 7
 Mozhaisk street 7а
Mozhaisk street 11
Abai street 96
Abai street  34
3 Hasenova Raushan Talgatovna
Tezekbayeva Aidana Zhumayevna
Tashikova Korlan Amantayevna
Ablai Khan street 3
Ablai Khan street 3/1
Ablai Khan street 3/2
Ablai Khan street 3/3
Ablai Khan street 3/4
Ablai Khan street 5/1
Ablai Khan street 3/6
Ablai Khan street 9
new house
Ablai Khan street 3
Ablai Khan street 3/1
Sh.Kudaiberdyuly street2/6
Sh.Kudaiberdyuly street2/7
 Sh.Kudaiberdyuly street2/4
Ablai Khan street 11/4
Sh.Kudaiberdyuly street2/2
Ablai Khan street 11
Sh.Kudaiberdyuly street4 .     4/4
4 Turarbekova Aknur Ashirhankyzy
Bakenova Bota Kaztayevna
Barlybayeva Aliya Serikovna
Ablai Khan street 3а
Ablai Khan street 3/5
Ablai Khan street 5
Ablai Khan street 5/2
Ablai Khan street 5/3
Ablai Khan street 3/7
Ablai Khan street 7
Ablai Khan street 7/1
Ablai Khan street 7/2
Ablai Khan street 7/3
Ablai Khan street 9/2
Ablai Khan street 3а
Ablai Khan street 5/1
 Ablai Khan street 5а
Ablai Khan street 5/2
Ablai Khan street 5/3
Sh.Kudaiberdyuly street2/1
Sh.Kudaiberdyuly street4/3  общ
Ablai Khan street 9
Ablai Khan street 9/1
Ablai Khan street 11/1
Ablai Khan street 11/2
Ablai Khan street 11/3
6 Aibas Feruza Islamkyzy
Nigmetova Asemgul Altayevna
Muzbalakova Saule Muratovna
Kenesary street 257
Kenesary street 259
Kenesary street 261
Kenesary street 263
Kenesary street 265
Kenesary street 267
Kenesary street 269
Kenesary street 271
Kenesary street 273
Kenesary street 275
Kenesary street 277
Kenesary street 279
Kenesary street 281
Kenesary street 283
Kenesary street 285
Kenesary street 287
Kenesary street 289
Kenesary street 291
Kenesary street 293
Kenesary street 295
Kenesary street 297
Kenesary street 299
Tsiolkovsky street  14
Tsiolkovsky street  16
Tsiolkovsky street  43
Tsiolkovsky street  47
Alleys: Odesskiy, Sevastopolskiy, Volgogradskiy, Minskiy.  
Kenesary street 83
Kenesary street 83/1
Kenesary street 85
Kenesary street 85/1
Kenesary street 85/2
Kenesary street 85/3
Kenesary street 85/4
Kenesary street 87
Kenesary street 87/1
Kenesary street 87/2
Kenesary street 87/3
Kenesary street 87/4
Kenesary street 87/5
Kenesary street 87/6
Kenesary street 87/7
Kenesary street 87/8
Kenesary street 89/1
Kenesary street 89/2
Kenesary street 89/3
Kenesary street 89/4
Kenesary street 89/5
Kenesary street 89/6           
Yanushkevich street  12                .
Yanushkevich street   12/1
Yanushkevich street  9/5
Yanushkevich street  3/1
Tsiolkovsky street  3/1
Alleys.  Odesskiy, Sevastopolskiy, Volgogradskiy, Minskiy.    
8 Apiyeva Mariya Rahimzhanovna
Sadyrbekova Ainur Koishygarina
Sadyrbekova Ainur Koishygaryevna
Ablai Khan street 6
Ablai Khan street 6/1  аврора
Ablai Khan street 6/5
Ablai Khan street 8
Ablai Khan street 10
Ablai Khan street 10/1
Ablai Khan street 10/2
 
 
 
Ablai Khan street 6/1а
Ablai Khan street 6/5
Ablai Khan street 6/7
Ablai Khan street 8/1
Ablai Khan street 12/1
Ablai Khan street 14
Ablai Khan street 14/2
Ablai Khan street 14/1
Ablai Khan street 10            
 Yanushkevich street                   4                                                Yanushkevich street 4/1                                      
   
Yanushkevich street 6                                                        
 Yanushkevich street  8/2                                                             Kenesary street 84                                                
9 Zinchenko Evgeniya Vladimirovna
Zhusupova Gulim Vladimirovna
Utyapova Gulzhaina Gabitovna
Zhubanov street 24
Zhubanov street 27
Zhubanov street 29
Zhubanov street 69/1
Zhubanov street 71/1
Zhubanov street 73/1
Zhubanov street 73/2
Zhubanov street 75/1
 
Brusilovsky street  76
Brusilovsky street  80
Brusilovsky street  82
Zhubanov street 24       24/1
Zhubanov street 27
Zhubanov street 29
Zhubanov street 25/1
Zhubanov street 27/1
Zhubanov street 29/1
Zhubanov street 29/2
Zhubanov street 31/1
Zhubanov street 22/2
Zhubanov street 28
Brusilovsky street  22        22-а
Brusilovsky street  26
Brusilovsky street  28
 
 
12 Bekseitova Saltanat Tynyshtykovna
Orazalina Galiya Toktaulovna
Atabayeva Balhiya Kurbanovna
Zhubanov street 69
Zhubanov street 63
Zhubanov street 23
Kenesary street 266
Kenesary street 268
Kenesary street 272,  Yanushkevich street  8/3
Abai street 219/2
Mozhaisk street 9
Zhubanov street 21
Zhubanov street 21а
                                               Zhubanov street 23                                                                 
Zhubanov street25
Yanushkevich street  8
Yanushkevich street  8/1
Pushkin street 13
Pushkin street 25
Pushkin street 25/1 Жаркын
Pushkin street 25/3
Pushkin street 25/5 
13 Birabayeva Dana Isabekkyzy
Hulanbai Elke
Kasenov Zhanat Mukataiuly
HE “Egalite” Abai street 92/1
Abai street 92/2
Abai street 92/3

 


Demeu 2: Tauelsizdik avenue 11/1
Sector Full name of family doctor Cabinet Full name of nurse Cabinet Address of sector
14 Moldagaliyeva Kulnar Borashevna 313 Bazarbayeva Fariza Zhappasbaikyzy
Beisembayeva Nazira Maratovna
312 Tashenov street 7/1
Tashenov street 7
Tashenov street 9
Tashenov street 11
Tashenov street 11/1
Tashenov street 11/2
Tashenov street  9/2; 9/3
Tashenov street 13
Tashenov street 13/2
Tashenov street 13/1
15 Kumekova Arailym Akylbekovna 313 Shukirbekova Zhazira Aidarbekkyzy
Dosymzhanova Aigerim
312 Kravtsov street 2/1
 Barayev street 14/1
 Barayev street 14
Kravtsov street 2
Kravtsov street 6
T.Husein street 13
T.Husein street 15
T.Husein street 13/1
T.Husein street 15/1
T.Husein street 15/2
Kravtsov street 4/1
Kravtsov street 2/2
 Barayev street 12
16 Ismagulova Altyngul Tolepbergenovna 306 Kuzbayev Nursultan Zhumahanuly
Kozyr Anzhelika Fedorovna
307  Barayev street  10/1
 Barayev street 8/1
 Barayev street 6/1
 Barayev street 10/2
 Barayev street 10/4  
 Barayev street10/5
 Barayev street 10/6
 Barayev street 2/1
 Barayev street 2/2
 Barayev street 6
 Barayev street 10
 Barayev street 2
17 Kumekova Arailym Akylbekovna 306 Alibekova Makpal Azamatovna
Kutzhanova Ardak Askarovna
307 Tashenov street 10
Tashenov alley 8/1
Tashenov alley 8/2
Tashenov alley 8/3
Tashenov alley 8
Tashenov alley 6/1
Tashenov alley 4
Tashenov street 4/2 кв 21 до
Tashenov alley7
Tashenov alley 9
Tashenov street 4(The Russian Embassy)
18 Aimaganova Zulfiya Serikovna 318 Nurbekova Lyazzat Zhenisovna
Tadzhimuradova Gulmira Tolybayevna
317 Tashenov alley4/1
Tashenov alley4/2 до кв 20
Tashenov alley4/3
Tashenov alley4/4
Tashenov street 16
Tashenov street 10
Tashenov street 10/1
Tashenov street 12
Tashenov street 12/1
Tashenov street 12/2
Tashenov street 8
 
19 Perdebekova Nurshat Berkinbayevna 318 Zhagsalag Botakoz
Abuova Gulzhan Zhanabayevna
317 T.Husein street2/2
Tashenov street 1,3,5,7,37,39,39/1,39/2,39/3,39/4 10а
Tashenov street 17/1
Tashenov street 23
Tashenov street 6
Tashenov street 19
Tashenov street 22
 
20 Ergasheva Lola Tulkinboyevna 311 Dosymbekova Perizat Kairatkyzy
Shaikenova Gulmira
310 Tashenov street 22
T.Husein street1
T.Husein street3/1
Tashenov street 12
T.Husein street2
Tashenov street 17
T.Husein street2/1
T.Husein street2а
T.Husein street2/3
T.Husein street3
Tashenov street 15
 
21 Sultangaliyeva Zuhra Muratovna 311 Spanova Rauza Zhalaushevna
 
Kamei Sainnur
310 Taha-Husein: 15/3; 15/4; 15 а. Т Хусеина 4/7
 
Kravtsov alley:  10/2; 10/3; 10/4; 10/5; 10/6; 12/1; 12/2; 12/3; 12/4; 12/5; 12/6.18.
 
Astrahanskiy alley 1; 3; 5; 7; 9; 13; 15; 17; 19/1; 19/2 , 21/1; 21/2; 21/4; 23; 23/3; 2/1; 2/2; 4/1; 4/2; 6/1; 6/2; 8/1; 8/2.18.
 
Asfaltnyi alley: 1/1; 1/2; 3; 3/2; 3/3;3/4; 5;  9; 11; 13; 15; 17; 19/1; 19/2; 21/1; 23; 25; 27; 29.
 
Balhasinskiy alley: 4а; 4/1; 8; 10; 12; 16; 16/1; 16/2; 16а/2; 20/1; 20/2; 24; 26; 26/6; 28; 30; 32; 5а/1,5а/2,5 а/3; 5а/4; 7а/1; 7а/2; 7а/3; 7а/4; 9а/1; 9а/3; 9а/4; 11; 11а/1; 11а/2; 11а/3; 11а/4; 13; 15; 17; 19; 21/1; 21/2; 21/3; 21/3; 23/1; 23/2; 23/3; 23/4; 23/5
 
Esilskiy alley: 1/1; 1/2;1/3,1/4,1а, 3/1; 3/2; 1а; 5/1; 5/2; 5/3; 5/4; 7/1; 7/2; 7/3;  7/4; 9/1; 9/2; 9/3; 9/4; 11; 13; 4/2; 6/1; 6/2; 6/3; 6/4; 8/1; 8/2; 8/3; 8/4; 9/1; 9/3; 9/4; 11; 13; 4/2; 6/1; 6/2; 6/3; 6/4; 8/1; 8/2; 8/3; 8/4; 10/1; 10/2; 10/3; 12; 12/1; 14.
 
Makinsk alley 1; 3/1; 3/2; 5; 2; 4; 6/1, 15
 
Akent alley 1; 2;
3; 4; 5; 6а; 6/1; 6/2; 7/1; 7/2; 7/3; 7/4.  
 
 22

Tolenova Gauhar Asylbekovna
Atahanova Habiba Polatovna
Havdal Gaziza Kabdylkyzy
“Energetiki’ village:
Aliyev street: 2,2/1,2/2, 2а, 2/3, 3/2,4,6/2, 8,10,11,12,13,15,17,19,21,22.
Oris street (Uzornaya): 1,3,4,5,6,7,9.
Sovremenniki: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12.
Shukshin: 1,1/1,2,2/1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,20.
Sargul: 1,1/1,1/2,2,2/1,2/2,2/3,2/4,3,3/1,4,5,6,7,8,11,12,14,16.
Kyzyloi (Initsiativnaya): 1,4а,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24.
Olenty (Startovaya): 1,1/3,2,2а,2/1,2/2,2/3,3,5,6,7,8а,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22.
Arasan street: 1,2,2/1,3,4,4/1,5/1,6,6/1,7,7/1,7/2,8,9,9а,11,13,14.
Teniz: 1,3,4,4/1,4/2,6,8,10,11,12,13,14.
Tokpanov (Sadovodchiskaya): 1,3,5,7,9,11,13,15,19,21,23,25,27,29,31,33,37,39,41,43,45,47,51,55,57,59,61,63,67.
Erenkabyrga (Moloserdie): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.
Belzhailau: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.
Zengir (Sportivnaya): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.
Zherek: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.
Vysotskiy: 1,2,2/1,2/2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17.
Alpamys: 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,22,24.
Ulken: 1,2,2 кв.2,3,5,6,6а,8,9,10,11,12,13.
Romantikter: 1,3,5,7,9,11,13,14,15,16,17,19,21,23,25,27.
Erenkabyrga (Manas): 14/1,14/2,14/3,14/5,14/6.

 
 
 
 
 
 cabinet 309
 
 
 
 
 
23
 
Tolenova Gauhar Asylbekovna
Mahatova Almagul Bolatovna
Mirmanova Gulnisa Amanbayevna
 
Akbulak street 2: house-2, house-3, house-4, house-5, house-6, house-7.
Akbulak street 2 (cottages): 5,6,11,13, Sarykengyr  6,12.
Akbulak street 3 Тesiktas 1 (Akbulak street 3 alley 1)
Akbulak street 3 houses -34 ,35, 36.
Akbulak street 3 Tasshoky1, Akbulak street 3 Tasshoky 2, Akbulak street 3 Tasshoky alley 7.
Akbulak street 3 (cottages):) Tesiktas alley:
Akbulak street 4  Serper 2.
Charles de Gaulle street: 2, 5, 6, 9а, 4, 8.
Amman street (HE Milan quarter) houses:6, 4.
Daradoz street: 23 ,25, 27, 29, 31, 33.
 
 
 
Sector  №

 
Full name of practitioner Cabinet

 
Full name of nurse  
Old address
 New address
11 Mambetova Manshuk Narebayevna 238 Dzhusupekova Salima Asylbekovna
Altynbek Aiym Sarsenalykyzy
Microdistrict 4 h 9
Microdistrict 4 h 10
Microdistrict 4 h 16
Microdistrict 4 h 21
Microdistrict 4 h 23
Microdistrict 4 h 10/1
Microdistrict 4 h 24
Microdistrict 4 h 12
Microdistrict 4-25
 
Zhirentayev street 21
Kazhymukan street 18/2
Kazhymukan street 14/1
Zhirentayev street 15/1
Zhirentayev street а 13
Zhirentayev street 19
Petrov street 21/3
Mirzoyan street 4/2 Zhirentayev street а 9
 
 
Sector  №

 
Full name of practitioner Cabinet

 
Full name of nurse  Old address  New address
 5 Melnik Galina Yaroslavovna 211
212
Kisikova Damegul Aitkazovna
Tokbayeva Dina Aishorazovna
  Kazhymukan street 14
Kazhymukan street 12, 12в, 12б
Zhirentayev street 13/1
Petrov street 19
Mirzoyan street а 4, 4/1, 6, 6/1
Kazhymukan street 18
 
 
 
Sector  №

 
Full name of practitioner Cabinet №

 
Full name of nurse  
Old address
 New address
 7 Bolat Adilbek Gabituly 306
305
Hamza Karlygash Eralykyzy
Rahimova Fatima Dzhalalovna
  Petrov street 21/2
Petrov street 19/1
Petrov street 17
Mirzoyan street 8
Mirzoyan street 10
Mirzoyan street 10/1
Kazhymukan street 16
Kazhymukan street 20
 
 
 
Sector  №

 
Full name of practitioner Cabinet №

 
Full name of nurse  
Old address
 New address
 10  
Sharipzhanova Irina Mihailovna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
303
304
 Assanova Gulsim Asankyzy
Rayimbekova Zhadyra Bakytbekovna
  Abai street 78
Abai street 95
Abai street 95/1
Abai street 95/2
Abai street 101
Abai street 101/1
Abai street 101/2
Abai street 80/2
Abai street 80/1
Abai street 84
Abai street 86
Abai street 88/1
Abai street 88/2
Abai street 88/3
Tsiolkovsky street 1
Tsiolkovsky street 1/1
Tsiolkovsky street 15
Tsiolkovsky street 9/3
Tsiolkovsky street 9/4
Tsiolkovsky street 17/4
Tsiolkovsky alley4
Tsiolkovsky alley6
Tsiolkovsky alley8
Tsiolkovsky alley10
Zhubanov street 37
Zhubanov street 17/1
Zhubanov street 40
Zhubanov street 17/2
Zhubanov street 14/1
Zhubanov street 17/3
Zhubanov street 14/2
Zhubanov street 17/4
Zhubanov street 14/3
Zhubanov street 17/5
Zhubanov street 17/6
Zhubanov street 50
Zhubanov street 19/1
Zhubanov street 16/1
Zhubanov street 19/2
Zhubanov street 54
Zhubanov street 19/3
Zhubanov street 56а
Zhubanov street 60а
Назад

Мы рассматриваем Вас как единое целое: Ваши мысли, чувства и тело!

Single Call-center, phone: 109

Abylai khan avenue, 1
Reception’s phone: 27-44-98, 27-45-17

Tauelsizdik avenue, 11/2 (on the map)
Reception’s phone: 36-10-75, 36-11-07

Разработано в SmartSite